Bestellen & Betalen

In de shop

Welkom in onze nieuwe website (medio juli 2019). De webshop vindt u onder de knop “shop” aan de bovenzijde. Wanneer u hierop klikt komt u in de winkel. Wij hebben ons best gedaan onze producten zo overzichtelijk mogelijk onder te verdelen.

Aan de linkerzijde kunt u producten selecteren die u wilt zien. Deze verschijnen dan op het scherm. Wanneer u een product aanklikt komt u in de specifieke productpagina. Hier ziet u meer informatie en kunt u het product bestellen. U bestelt een product door de gewenste maat te selecteren en op de knop “in winkelmand” te klikken, hiermee wordt het product in de winkelmand geplaatst. Dit ziet u aan het tasje aan de rechter bovenzijde.

Wanneer u klikt op het tasje komt u in de winkelmand en ziet u daar de geselecteerde producten staan.

 • een afbeelding van het artikel
 • een korte omschrijving van het artikel
 • de prijs per stuk (inclusief btw)
 • en het totaal bedrag

Aan de rechterzijde staat het totaal bedrag van de bestelling. Giovani verzend alle bestellingen gratis. Heeft u een kortingscode? Deze kunt u hier invoeren. Wanneer u op afrekenen klikt gaat u verder naar het afrekenscherm.

U kunt een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken. Aan de rechterzijde kunt u de gewenste betaalmethode aangeven. Vragen en/of opmerkingen over uw bestelling kunt aangeven bij bestelnotities.
Na het accepteren van de leveringsvoorwaarden, klikt u op bestelling plaatsen en is uw bestelling definitief. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode zult u het vervolgscherm voor de betaling zien. Per e-mail ontvangt u een bevestiging.

Betalen

U kunt bij Giovani Mode kiezen uit meerdere betaalmethode:

iDeal – iDeal is een online betaalmiddel voor de Nederlandse markt, waarmee u via uw eigen bank kunt betalen. De betaling wordt vervolgens verwerkt door zogeheten transactieverwerkers. Giovani Mode heeft hiervoor Mollie Payments gekozen. Zij zorgen ervoor dat uw betaling bij ons binnen komt. iDeal is een vertrouwde, veilige en makkelijke manier van betalen. Wij ontvangen direct bericht van uw betaling, zodat wij snel kunnen leveren. (kijk voor meer informatie op www.iDeal.nl)

Overschrijven – Ondanks de betrouwbare en veilige online betaalsystemen kan het zijn dat u liever zelf het bedrag wilt overmaken. Ook kan het voorkomen dat door storingen bij bijvoorbeeld uw bank en/of internet de betaling niet wil lukken. U kunt dan kiezen voor betaling via bankoverschrijving en het overmaken op onze bankrekening: NL79ABNA 05889800591 t.n.v. Giovani Mode, onder vermelding van uw ordernummer. Houdt u er rekening mee, dat het langer kan duren voordat wij uw betaling hebben ontvangen en uw bestelling kunnen versturen.

Verzenden & retouren

Levertijden

Na ontvangst van de betaling streven wij ernaar om de bestelling dezelfde dag te verzenden.

Wij doen er alles aan de voorraden zo actueel en correct mogelijk op de webshop te registreren, het kan echter voorkomen dat een product niet op voorraad is, bijvoorbeeld omdat de maat net verkocht is in de winkel. Wanneer de levertijd langer duurt nemen wij telefonisch of per e-mail contact met je op. In bijna alle gevallen is het mogelijk het product toch binnen een week te leveren.

De bestellingen worden verzonden met PostNL.
In principe bezorgen zij de volgende dag het pakket of enveloppe (ook op zaterdag, maar niet op maandag).

Verzendkosten

Giovani Mode verstuurt alle bestellingen gratis naar het door u opgegeven adres, mits in Nederland.

Ophalen

Natuurlijk kunt u een bestelling ook afhalen in onze winkel in Purmerend. Dit kunt u tijdens het bestel proces aangeven. Na ontvangst van uw bestelling bevestigen wij apart dat uw bestelling klaar ligt.

Annuleren & Retouren

U heeft het recht om een bestelling binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet “verkoop op afstand”. Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen worden teruggestort op uw bankrekening.

Voordat u een bestelling retourneert dient u wel eerst contact met ons op te nemen en aan te geven welke artikelen u terug wilt sturen.

De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien wij een zending ongefrankeerd ontvangen, worden deze extra kosten in mindering gebracht op de retour betaling.

Ook kunt u een bestelling in onze winkel ruilen of retourneren. Wanneer u een bestelling retourneert wordt het aankoopbedrag op uw bankrekening teruggestort.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Giovani Mode deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2. Bestellen en leveren

2.1 Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 10 werkdagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
2.2 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Giovani Mode, dan wel tussen Giovani Mode en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Giovani Mode, is Giovani Mode niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Giovani Mode.
2.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Giovani Mode verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.
2.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 7 dagen na ontvangst op info@giovanimove.nl. Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
2.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Giovani Mode de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
2.6 Indien u aan Giovani Mode schriftelijk opgave doet van een adres, is Giovani Mode gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Giovani Mode schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.
2.7 Giovani Mode is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestelling door fouten bij de vervoerder (PostNL) of de klant.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient vóóraf te geschieden zonder korting of compensatie. Betaling per overschrijving op onze bankrekeningnummer NL79ABNA 05889800591. U vindt dit nummer in de bevestiging die u per e-mail ontvangt.
3.3 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Giovani Mode.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Giovani Mode bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Giovani Mode haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd (€ 40,00), onverminderd de bevoegdheid van Giovani Mode om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Giovani Mode gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Giovani Mode.

Artikel 4. Eigendomsrechten

4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Giovani Mode geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.2 Giovani Mode garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Retouren

5.1 De klant heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet “Verkoop op afstand”. De klant dient Giovani Mode voorafgaand aan de retourzending per email op de hoogte te brengen. De retourbetaling betreft uitsluitend het aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. Indien van toepassing, zal de retourbetaling geschieden binnen 30 dagen nadat Giovani Mode de goederen retour heeft ontvangen. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Indien de klant de zending ongefrankeerd verzend, worden de gemaakte kosten verhoogd met administratiekosten aan de klant doorberekend.

Artikel 6. Diversen

6.1 Inhoud website: Alle teksten zijn met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.
6.2 Nederlands recht: Op alle artikelen, teksten en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
6.3 Wijzigingen: Giovani Mode behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.

Giovani Mode is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66366224
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0299-426771 of 06-14184319. Of stuur een e-mail naar: info@giovanimode.nl

Privacy Verklaring

Giovani Mode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Giovani Mode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Géén persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, anders dan benodigd voor het doel.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:

 • Via onze website www.giovanimode.nl en/of gekoppelde systemen;
 • De genoemde website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, contactformulier of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat (uw ip adres en bezoekgedrag). Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics;
 • Op onze website maken wij gebruik van: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Marketing Cookies. Wij gebruiken de informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, maar ook om rapporten over de website-activiteit op te stellen en de werking van de website te verbeteren.
 • De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in onze website dan niet correct functioneren.
 • Wanneer u een e-mail aan ons verstuurt
 • Bij telefonisch contact
 • Via het contact formulier op de website

Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:

 • Het verwerken en verzenden van uw bestelling
 • Administratieve doeleinden zoals facturatie
 • Het verzenden van Giovani Mode nieuwsbrief

Deze gegevens betreffen dan algemene gegevens om communicatie met u in stand te houden (NAW, telefoonnummer, geslacht, e-mail) en de noodzakelijke gegevens (eventueel van het bedrijf waarvoor u werkt) om de opdracht of communicatie-vraag te kunnen beantwoorden. Dit doen wij op basis van een inschrijving of een aantoonbaar verzoek van uw kant, of op basis van onze eigen commerciële belangen. Wij bewaren uw gegevens minstens zo lang als wettelijk vereist.

Als Giovani Mode zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Giovani Mode van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Met derde partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook daarin is een geheimhouding plicht opgenomen. Onze verwerkers zijn o.a. MyParcel – Mollie Payments – TRIXX Hosting;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!